De ce trebuie oprit? apari?ia cardului de boal? ?i deces PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 03 Februarie 2011 01:59

40 DE MOTIVE PENTRU CARE TREBUIE OPRIT? APARI?IA CARDULUI DE BOAL? ?I DECES, SUPRANUMIT "CARD NA?IONAL DE S?N?TATE":

1) Pentru c? este o nou? mega?eap? n domeniul sanitar;
2) Pentru c? este anti-na?ional prin scop ?i prin cheltuirea banilor personali ?i publici;
3) Pentru c? no?iunea ini?ial?, n 1998, de card na?ional de s?n?tate era valabil? n condi?iile asigur?rilor facultative sociale de s?n?tate;
4) Pentru c? ?i-a pierdut sensul n 2006 cnd acestea au devenit obligatorii;
5) Pentru c? este imposibil, tehnic ?i legislativ, s? aib? valabilitate n afara Romniei;
6) Pentru c? un card de s?n?tate este un instrument financiar specific unor societ??i de asigur?ri private de s?n?tate;
7) Pentru c? de la un pre? de cost de maxim 0,3 euro se va vinde cu aproape 3 euro;
8) Pentru c? se va vinde la aproximativ 15 milioane de cet??eni, ceea ce nseamn? un profit probabil de aproximativ 30 milioane de euro;
9) Pentru c? n afara acestui profit va mai aparea unul din obligativitatea cump?r?rii a aproximativ 30.000 de cititoare de carduri de c?tre medici, cabinete medicale, spitale;
10) Pentru c? va trebui cump?rat ?i un soft special pentru aceste echipamente ?i pentru transmiterea datelor de la unii la al?ii;

11) Pentru c? deja s-au cheltuit peste 100 milioane de euro cu Sistemul Informatic Unic Integrat, cu mult peste cele 15 milioane cu care trebuia realizat;
12) Pentru c? s-au cheltuit n ultimii 10 ani cel pu?in alte 100 milioane de euro cu achizi?ii de calculatoare, servere ?i transmisii de date la casele de s?n?tate, cu eficien?? aproape zero;
13) Pentru c? reprezint? o maxim? intoxicare ?i o mare manipulare, fiind prezentat ca un instrument extrem de util pentru cet??ean, de?i n realitate este instrumentul prin care se ncalc? flagrant drepturile fundamentale ale omului ?i demnitatea uman?;
14) Pentru c? se dore?te ncalcarea agresiv? a intimit??ii rela?iei profesionale pacient-medic ?i confiden?ialit??ii actului medical, dnd posibilitatea acces?rii abuzive ?i ilegale a unor date personale;
15) Pentru c?, astfel, se ncalc? dreptul constitu?ional la via?? intim?, familial? ?i privat?;
16) Pentru c? ncearc? s? reduc? activitatea medical? la o activitate strict finaciar-contabil?, n care pacien?ii ar reprezenta doar statistici, cifre ?i fluxuri de capital;
17) Pentru c? fiind cet??ean romn, prin lege, e?ti asigurat obligatoriu n sistemul asigur?rilor sociale de s?n?tate, ceea ce face inutil orice document care s? dovedeasc? aceast? calitate;
18) Pentru c? aproape toate datele consemnate pe acest card sunt datele din cartea de identitate;
19) Pentru c? este prev?zut cu un cip, ceea ce va alimenta n permanen?? suspiciunea despre adev?ratele performan?e ?i scopuri de utilizare ale acestuia;
20) Pentru c? identificarea unui asigurat se realizeaz? extrem de simplu prin datele existente n documentul na?ional de identitate (carte de identitate, certificat de na?tere - CNP), nefiind necesar? emiterea unui alt cod na?ional de asigurat de s?n?tate;
21) Pentru c? grupa de snge ?i Rh-ul trebuie consemnate pe cartea de identitate;
22) Pentru c? dovedirea achit?rii contribu?iei la Fondul Na?ional Unic de Asigur?ri Sociale de S?n?tate trebuie asigurat? de c?tre baza de date a Ministerului Finan?elor Publice (Casei Na?ionale de S?n?tate) unde ar trebui s? existe permanent o situa?ie actualizat? a fiec?rui contributor;
23) Pentru c? exist? o solu?ie extrem de simpl? pentru toate problemele sistemului de asigur?ri ?i anume ie?irea Fondului de S?n?tate din bugetul consolidat ?i mutarea lui din trezoreria statutului la C.E.C., unde se afla ?i n perioada interbelic? ?i unde ar putea genera dobnd?;
24) Pentru c? C.E.C. este o banc? istoric?, 100% romneasc?, cu ac?ionar unic Ministerul Fina?elor Publice, modernizat?, cu o organizare na?ional?, cu sucursale n toate ora?ele;
25) Pentru c? prin aceast? mutare se rezolv? imediat problema achit?rii contribu?iei ?i a eviden?ei acesteia, C.E.C. avnd deja toat? infrastructura informatic? ?i de personal specializat, inclusiv posibilitatea emiterii unui card, din fonduri proprii;
26) Pentru c? astfel se transfer? unei structuri profesioniste mai mult de jum?tate din activitatea caselor de s?n?tate, cea de eviden?? pl?titori, ncasare, gestionare ?i decontare, extrem de greoaie ?i supus? corup?iei n acest moment, cheltuielile imense din Fondul de S?n?tate cu salarizarea personalului acestora putnd fi reduse substan?ial, n acela?i timp cu reducerea semnificativ? a birocra?iei excesive existente la acest moment;
27) Pentru c? exist? suficiente instrumente de urm?rire a acces?rii serviciilor medicale chiar ?i n acest moment, cu att mai mult n cazul transfer?rii Fondului de S?n?tate;
28) Accesul rapid la informa?ii medicale despre pacient n caz de urgen?e medicale, invocat de subsecretarul de stat ARAFAT, este un argument FALS ntruct medicina de urgen?? preg?te?te medicii pentru aceste situa?ii;
29) Pentru c? necesitatea obligativit??ii consemn?rii pentru ntreaga popula?ie a acordului de prelevare a organelor n caz de deces, invocat? de subsecretarul de stat ARAFAT ?i ministrul CSEKE, este DEOSEBIT DE PERICULOAS? ntruct atenteaz? grav la via?a ?i integritatea corporal? a posesorului unui asemenea document electronic, acesta putnd fi modificat cu u?urin?? n scopul prelev?rii de organe;
30) Pentru c? insisten?a subsecretarului de stat ARAFAT a ministrului CSEKE ?i a pre?edintelui CNAS, DU?? la necesitatea apari?iei unei Fi?e medicale electronice, pentru fiecare cet??ean, ntr-o baz? de date na?ional? este FALS? ?I PERICULOAS?, ntruct aceasta, dac? exist?, trebuie s? r?mn? doar n baza de date securizat? a medicului de familie, singurul r?spunz?tor de confiden?ialitatea datelor medicale individuale (?i doar ca o facilitate pentru eviden?ele medicale ale acestuia, n paralel cu suportul de hrtie);
31) Pentru c? apari?ia acestui card, n vederea constituirii unei megabaze na?ionale cu datele privind s?n?tatea fiec?rui cet??ean, este DEOSEBIT DE PERICULOAS?, ?i ATENTEAZ? LA SIGURAN?A INDIVIDUAL? ?I NA?IONAL?, transformnd popula?ia Romniei n rezervor planetar oficial de organe umane prin crearea celei mai mari baze de acorduri de prelevare de organe, cu toate datele de s?n?tate individuale, inclusiv cu cele de compatibilitate, dnd posibilitatea folosirii neautorizate, n scopuri nelegale a acestor date confiden?iale, de c?tre persoane sau organiza?ii care le pot accesa;
32) Pentru c? este FALS? superioritatea securita?ii datelor electronice fa?? de cele pe suport de hrtie, invocat? de ministrul s?n?t??ii CSEKE, fiind cunoscut? marea vulnerabilitate a datelor electronice la lipsa de curent electric ?i la viru?i electronici;
33) Pentru c? exist? o mare atrac?ie a unor persoane neautorizate, individuale sau organizate, de a accesa/modifica documente ?i date electronice din bazele de date sau de pe carduri de genul celui aflat n discu?ie;
34) Pentru c? securizarea ?i gestionarea bazei de date ?i a documentelor medicale va necesita o infrastructur?, att soft ct ?i hard, foarte costisitoare, cu necesit??i greu de b?nuit la acest moment, o actualizare permanent? ?i eforturi deosebite ?i costisitoare de a face fa?? amenin??rilor din exterior,
35) Pentru c? asemenea cheltuieli, n asemenea scopuri, nici m?car ??rile cu economii performante nu sunt dispuse s? le sus?in?;
36) Pentru c? se va reu?i prin acest card antina?ional, inten?ionat sau nu, n mod ironic, o supraveghere total? a popula?iei unei ??ri europene, un vis de dictator ?i servicii secrete, cu beneficiari ocul?i, cu scopuri neclare, n condi?iile acordului incon?tient al unei popula?ii manipulate, neinformate corect ?i chiar mai mult, pe banii acesteia;
37) Pentru c? nu trebuie s? uit?m etniile celor doi principali deciden?i din s?n?tatea romneasc?, a ministrului ?i a subsecretarului de stat din Ministerul S?n?t??ii, cei care sunt cei mai insisten?i ?i gr?bi?i pentru apari?ia acestui sistem, care dau un tablou de tip secol XVIII, cu o domina?ie imperialist? dualist? n tandem cu o alta necre?tin?, peste o mas? de valahi ngenunchea?i;
38) Pentru c? sistemul sanitar se poate reforma prin metode simple, cu cheltuieli minime, la ndemna noastr?, cu condi?ia s? fim dispu?i s? le vedem ?i s? le accept?m;
39) Pentru c? mai exist? suficien?i romni preg?ti?i ?i cu chef de munc? n folosul neamului ?i al ??rii;
40) Pentru c? nu ajut? cu nimic la s?n?tatea romnilor, ci doar le contorizeaz? bolile ?i le preg?te?te trupurile pentru h?cuire ?i trafic de organe.

OPRI?I APARI?IA ACESTEI NOI MEGA?EPE!

OPRI?I APARI?IA CARDULUI DE BOAL? ?I DECES!

OPRI?I APARI?IA CARDULUI ANTI-NA?IONAL "DE S?N?TATE"!Sursa: www.depindedenoi.ro

Ultima actualizare în Luni, 19 Martie 2012 10:40